Secrets of the Force: 5 dingen die je niet wist over Star Wars

Secrets of the Force: 5 dingen die je niet wist over Star Wars
Nu Star Wars zijn 40e jaar ingaat, onthullen we enkele weinig bekende feiten over de epische ruimteopera, waaronder Yoda's connectie met Kermit the Frog, Carrie Fisher's twijfels over het landen van de rol en het met godslastering beladen lichtzwaard van Samuel L. Jackson.